• برابر با : Monday - 17 May - 2021

برچسب_ضد_مالیات_بر_کربن

03سپتامبر
الزام پمپ بنزین های انتاریو به استفاده از بر چسب ضد مالیات بر کربن

الزام پمپ بنزین های انتاریو به استفاده از بر چسب ضد مالیات بر کربن

بر اساس قانونی که از روز جمعه اجرایی شد، صاحبان کلیه پمپ بنزین های سراسر انتاریو ملزم به استفاده از برچسب های ضد مالیات بر کربن بر روی پمپ ها هستند، اما استان اعلام کرد در صورت عدم استفاده از برچسب ها، برای افراد خاطی بلافاصله جریمه ای صادر نخواهد شد. سخنگوی گرک ریک فورد […]