ثبت یک میلیون درخواست کمک در اولین روز!

در اولین روز از ثبت نام در برنامه کمک های اضطراری کووید 19، تقریبا یک میلیون کانادایی برای دریافت این

Read more
khabarcanada

FREE
VIEW