مرور برچسب

برنامه_مهاجرتی

پروسه زمانی تقاضا برای برنامه خود اشتغالی فدرال به 22 ماه می رسد

برنامه خود اشتغالی به افراد با تجربه در زمینه ورزشی، هنری و فرهنگی اجازه می دهد برای اقامت دائم کانادا اقدام کنند. کاهش پروسه زمانی تقاضای اقامت به 22 ماه، بهبود بزرگی طی 7 سال…
ادامه مطلب ...