پروسه زمانی تقاضا برای برنامه خود اشتغالی فدرال به 22 ماه می رسد

برنامه خود اشتغالی به افراد با تجربه در زمینه ورزشی، هنری و فرهنگی اجازه می دهد برای اقامت دائم کانادا

Read more

صدور حدود 1000 دعوتنامه از طرف انتاریو برای متقاضیان اکسپرس انتری

انتاریو  برای نزدیک به 1000 نفر از متقاضیان اکسپرس انتری، دعوتنامه صادر کرده است. متقاضیان دارای حداقل امتیاز 439 در

Read more
khabarcanada

FREE
VIEW