• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

برنامه_حمایت_مالی_دولت_کانادا_در_بحذان_کرونا

13آوریل
برنامه حمایت مالی دولت کانادا در بحران کووید ۱۹

برنامه حمایت مالی دولت کانادا در بحران کووید ۱۹

برنامه حمایت مالی دولت کانادا در بحران کووید ۱۹ به چه کسانی تعلق می گیرد؟ دولت کانادا برای کمک به کسانی که در نتیجه شیوع کووید ۱۹ با مشکلات رو به رو هستند، اقدامات ویژه ای انجام داده است. در این برنامه به طور کلی از سه گروه اشخاص, کسب و کارها  و صنایع حمایت […]