• برابر با : Monday - 17 May - 2021

برنامه_تشویق_جوانان_به_کار

11فوریه
کبک و برنامه تشویق جوانان به کار

کبک و برنامه تشویق جوانان به کار

پس از ۲۰ سال مذاکره و گفتگو با دولت فدرال،  ۱۳۵ میلیون دلار به کار و مهارتهای جوانان منطقه  اختصاص پیدا کرد. این برنامه و سرمایه گذاری کانادا منجر به تشویق جوانان ۱۵ تا ۳۰ سال به اشتغال خواهد شد. برنامه تشویق به پیوستن جوانان به کاراز پروژه های سازمان هایی که با جوانان معلول، […]