• برابر با : Monday - 17 May - 2021

برنامه_تجربه_کبک

16نوامبر
کبک تسلیم شد!

کبک تسلیم شد!

پس از اعتراضات و کش مکش های مختلف، بالاخره کبک از اصلاحات اخیر خود در مورد برنامه تجربه کبک (PEQ) دست کشید و و در تاریخ ۱۴ نوامبر رسما قوانین را به حالت اول برگرداند. از تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۹، معیارهای انتخاب برنامه تجربه کبک (PEQ) که قبل از اول نوامبر ۲۰۱۹ برقرار بود، دوباره […]

07نوامبر
عقب نشینی و اصلاح در برنامه تجربه کبک(PEQ)

عقب نشینی و اصلاح در برنامه تجربه کبک(PEQ)

وزیر مهاجرت استان کبک اعلام کرده است اصلاحات و تغییر در قوانین برنامه تجربه کبک (PEQ)شامل دانشجویان خارجی و کارگران موقت که پیش از ۱  نوامبر در کبک بودند، نخواهد شد. این عقب نشینی یک روز پس از آن صورت گرفت که احزاب مخالف، گروه های دانشجویی، کارگران خارجی و دانشجویان بین المللی در مجمع […]