• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

برنامه_بین المللی_کانادا

27اکتبر
بسیاری از جوانان کانادایی انتظار یک زن به عنوان مدیرعامل را ندارند!

بسیاری از جوانان کانادایی انتظار یک زن به عنوان مدیرعامل را ندارند!

بر اساس یک نظر سنجی جدید  مشخص شد با وجود پیشرفت هایی در کم شدن شکاف جنسیتی در رهبری هنوز بسیاری از جوانان کانادایی به هنگام فکر کردن به یک مدیر عامل امروزی، یک مرد را تصور می کنند. نتایج نظر سنجی آنلاین که با نظارت مرکز تحقیقات نانوس انجام شد نشان داد که تنها […]