• برابر با : Monday - 17 May - 2021

برخورد_با_ناقضان_قوانین_قرنطینه

06آوریل
برخورد با ناقضان مقررات بهداشتی

برخورد با ناقضان مقررات بهداشتی

وزیر بهداشت و خدمات اجتماعی با تأکید بر لزوم مداخله قاطع در راستای کنترل گسترش ویروس‌های جهش یافته، از مراکز بهداشت منطقه‌ای می‌خواهد تا در امر تعطیلی ناقضان دستورالعمل‌ها بهداشتی، دریغ نکنند.