• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

برترین_کشورها_برای_زنان

22ژانویه
برترین کشورهای جهان برای زنان کدامند؟

برترین کشورهای جهان برای زنان کدامند؟

براساس بررسی های اخیر، کانادا در بین ده کشور برتر جهان برای زنان در سال ۲۰۲۰ قرار دارد. بر اساس گزارش U.S. News & World Report ، این رتبه بندی مبتنی بر مشاهده و بر اساس پاسخ های حدود ۹,۸۰۰ زن است که در نظرسنجی شرکت کردند. این رتبه بندی از مجموعه پنج ویژگی کشورها […]