• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

بخشنامه_جدید_وزارت_بهداشت_کبک_برای_استفاده_از_تجهیزات_محافظتی

29می
گسترش استفاده از تجهیزات محافظتی در کبک

گسترش استفاده از تجهیزات محافظتی در کبک

از این پس به استثنای مناطق سردسیر خارج از جامعه کلان شهر مونترال، قانون استفاده از ماسک و محافظ صورت و چشم باید توسط کارکنان همه بیمارستان ها و مراکز نگهداری سالمندان و از کار افتادگان کبک رعایت شود. بخشنامه جدید جایگزین دستورالعمل ۱۳ می اعلام شد. در بخشنامه ۱۳ می پوشش ماسک و محافظ […]