• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

بحران_کمبود_پزشک_در_کانادا

26اکتبر
بحران کمبود پزشک در نوا اسکوشیا

بحران کمبود پزشک در نوا اسکوشیا

عدم دسترسی بیماران به پزشک در نوا اسکوشیا، حاکی از کمبود پزشک در منطقه و نمایانگر یک بحران ملی است. براساس اعلام اداره بهداشت و درمان نوا اسکوشیا، با وجود ۲۲۳۱ پزشک دارای مجوز در استان که ۱۰۹۳ نفر از آنها پزشک ثبت شده خانواده هستند، بیش از ۵۰۰۰۰ از اهالی استان از داشتن پزشک […]