• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

بحران_کرونا_و_وضعیت_پروازهای_کانادا

15آوریل
آنچه در انتظار فرودگاه ها خواهد بود!  

آنچه در انتظار فرودگاه ها خواهد بود!  

فرودگاه ها شاهد افت مسافر در سراسر کشور هستند. بقای آنها به حمایت شدید دولت بستگی دارد. به گفته مهران ابراهیمی، مدیر گروه مطالعاتی مدیریت شرکتهای هوانوردی دانشکده علوم مدیریت دانشگاه کبک مونترال UQÀM چند سال طول می کشد تا صنعت هواپیمایی به حالت عادی قبل از بحران برگردد. در شلوغ ترین فرودگاه پیرسون در […]