• برابر با : Monday - 17 May - 2021

بحران_کاهش_قیمت_نفت_در_میان_بومیان_کانادا

21می
کاهش قیمت نفت و گرفتاری جوامع بومی غرب

کاهش قیمت نفت و گرفتاری جوامع بومی غرب

با توجه به کاهش قیمت نفت، جوامع بومی در غرب کانادا در آستانه فروپاشی مالی قرار دارند. این جوامع بین دو بحران، یکی کاهش درآمد نفتی و دیگری افزایش هزینه های مبارزه با کووید- ۱۹ گرفتار شده اند. رئیس جامعه بومی Frog Lake ، به دنبال کاهش قیمت نفت گفت تمام تلاش ما برای کنترل […]