• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

بحران_تغییرات_اقلیمی

17فوریه
بیل گیتس: بحران تغییرات اقلیمی دشوارتر از‌ کروناست

بیل گیتس: بحران تغییرات اقلیمی دشوارتر از‌ کروناست

بیل گیتس کتاب جدید خود را با عنوان «چگونه از یک فاجعه آب و هوایی جلوگیری کنیم»، منتشر کرده است. او در این کتاب ترکیبی از اقدامات شامل نیروهای بازار، فناوری سبز و مقررات دولتی را برای مقابله با بحران آب و هوایی پیشنهاد کرده است.