• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

بتهوون

17دسامبر
مردی كه نشنيد

مردی كه نشنيد

به مناسبت سالروز تولد لودويك فان بتهوون برای يك نابغه موسيقی، هيچ‌چيز ترسناك‌تر از نشنيدن نيست. هرچند تاريخ دقيق تولد اين نابغه موسيقی چندان مشخص نيست اما در اسناد مربوط به يك كليسای كاتوليك در بن آلمان نوشته شده است كه در تاريخ ۱۷ دسامبر ۱۷۷۰، يكی از بزرگترين نوابغ موسيقی اروپا يعنی«لودويك فان بتهوون» […]