• برابر با : Monday - 10 May - 2021

بانک_توسعه_تجارت_کانادا

07اکتبر
کمبود نیروی کار ماهر در کانادا

کمبود نیروی کار ماهر در کانادا

مرکز آمار کانادا می گوید این کشور در معرض کمبود نیروی کار ماهر است. این امر باعث محدودیت در رشد کسب و کار می شود. طبق نظر سنجی بانک توسعه تجارت کانادا، ۵۳ درصد از شرکت ها کوچک و متوسط می گویند کمبود نیروی کار باعث می شود آن ها سرمایه گذاری در تجارت را […]