• برابر با : Monday - 17 May - 2021

بازی_فرار_در_شهر_زیر_زمینی_مونترال

21فوریه
اختصاص بخشی از شهر زیر زمینی مونترال به بازی فرار

اختصاص بخشی از شهر زیر زمینی مونترال به بازی فرار

بازی های فرار برای کسانی که به دنبال به چالش کشیدن ذهن و مهارت خود هستند، به سرعت به یکی از فعالیت های جذاب این روزها تبدیل شده است. این بازی ها، صبر و حوصله و توانایی شما برای رویارویی با چالش ها را محک می زند. بازی فرار برای مدت زمانی محدود بخشی از […]