• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

بازیگران_فرانوسوی

10مارس
ژولیت بینوش، سه رنگ فرانسه

ژولیت بینوش، سه رنگ فرانسه

«ژولیت بینوش» در ۹ مارس ۱۹۶۴ در پاریس به دنیا آمد. پدرش «ژان-ماری بینوش» در مجسمه سازی و کارگردانی نمایش عروسکی فعالیت داشت. مادرش «مونیک استالنز» نیز بازیگر و معلم زبان فرانسه بود.