• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

بازگشت_گروه_موسیقی_Les_bas_blancs_پس_از_ده_سال

16می
ویدیو: بازگشت دوباره گروه موسیقی Les Bas Blancs

ویدیو: بازگشت دوباره گروه موسیقی Les Bas Blancs

پاتریک گرولکس با گردآوری دوباره گروه خود  Les Bas Blancsو همکاری با هم گروهی های خود، نسخه دوم ترانه محبوب  Petite chanson de confinement را منتشر کرد. روز دوشنبه ۱۱ می، پاتریک گرولکس (Patrick Groulx)، کمدین معروف، با دو تن از هم گروهی های خود Sébastien Daigle و Grégoire Painchaud جمع شدند تا به صورت […]