• برابر با : Monday - 17 May - 2021

بازگشت_دوباره_معترضین_قرنطینه_در_تورنتو

12می

بازگشت دوباره مخالفان قرنطینه در تورنتو

برای سومین هفته متوالی، معترضین به قرنطینه در تورنتو به کویینز پارک برگشتند. این بار اعتراض مخالفان قرنطینه با خواندن سرود ملی کانادا همراه بود و ادعا می کردند که پرستار و از کارکنان بهداشت و درمان هستند. تظاهر کنندگان خواستار پایان تعطیلی بسیاری از خدمات و مشاغل از جمله مشاغل محلی، آرایشگاه ها و […]