مرور برچسب

بازگشت محدودیت ۲۰ ساعت کار در هفته برای دانشجویان بین المللی

بازگشت محدودیت ۲۰ ساعت کار در هفته برای دانشجویان بین المللی

دانشجویان بین المللی در کانادا به زودی نمیتوانند بیش از ۲۰ ساعت در هفته کار کنند در پاییز گذشته شان فریزر وزیر مهاجرت وقت فدرال گفت که به طور موقت سقف ۲۰ ساعت کار در هفته را بر…
ادامه مطلب ...