• برابر با : Monday - 17 May - 2021

بازگشایی_مناطق_گردشگری_کبک

05می
بازگشایی مناطق گردشگری، اما گردشگران باید منتظر بمانند

بازگشایی مناطق گردشگری، اما گردشگران باید منتظر بمانند

به تدریج، دولت لوگو موانع دسترسی به مناطق خاص گردشگری را بر می دارد. اما این مرحله جدید از برداشتن محدودیت ها نباید به منظور دعوت به بازدید از کبک، حداقل در حال حاضر، تعبیر شود. به دنبال برنامه بازگشایی استان کبک قرار است محدودیت بازدید و حضور در مناطق مختلف گردشگری کبک طی چند […]