• برابر با : Friday - 7 May - 2021

بازگشایی_مراکز_ورزشی_کبک

13مارس
سالن‌های ورزشی مونترال بازگشایی شدند

سالن‌های ورزشی مونترال بازگشایی شدند

به اعلام وزارت گردشگری، مراکز اسپا و سونا به زودی به روی مشتریان باز می‌شوند؛ در مناطق نارنجی این مراکز از 15 مارس و در مناطق قرمز  از 26 مارس فعالیت خود را از سر می‌گیرند.