• برابر با : Saturday - 15 May - 2021

بازگشایی_مراکز_فرهنگی_در_کبک

25می
بازگشایی مراکز فرهنگی در کبک

بازگشایی مراکز فرهنگی در کبک

اولین گام در فرایند رفع قرنطینه مراکز فرهنگی در کبک برداشته شد. موزه ها، کتابخانه ها و درایوین سینماها ممکن است ۲۹ می در کبک بازگشایی شوند. البته، سینماها و سالن های نمایش و همچنین مکان های فیلمبرداری برای بازگشایی همچنان باید منتظر نوبت خود باشند. ناتالی روی، وزیر فرهنگ و ارتباطات، روز جمعه ۲۲ […]