• برابر با : Saturday - 15 May - 2021

بازگشایی_مراکز_تجاری_از_او_ژوئن

28می
بازگشایی مراکز تجاری از اول ژوئن

بازگشایی مراکز تجاری از اول ژوئن

پییر فیتزگیبون، وزیر اقتصاد و نوآوری کبک از بازگشایی مراکز خرید واقع در خارج از کلان شهر مونترال و منطقه ژولیت از اول ژوئن خبر داد. فروشندگانی که مغازه هایشان در داخل مراکز تجاری هست، می توانند مطابق قانون با رعایت ساعات و روزهای پذیرش در مراکز تجاری، درهای خود را دوباره باز کنند. در مورد رستوران ها، رستوران […]