• برابر با : Saturday - 15 May - 2021

بازگشایی_فروشگاه_های_آیکیا_در_کبک

27می
استقبال از بازگشایی آیکیا باصف های طولانی

استقبال از بازگشایی آیکیا باصف های طولانی

روز سه شنبه، صف طولانی از مشتریان در مقابل آیکیا در بوچرویل کبک در گرمایی شدید همزمان با بازگشایی این فروشگاه در کبک تشکیل شد. آیکیا اعلام کرده بود شعبه های خود را در بوچرویل، کبک سیتی و مونترال در تاریخ ۲۶ می بازگشایی خواهد کرد. بازگشایی ساکنین محلی را به قدری هیجان زده کرد […]