• برابر با : Monday - 17 May - 2021

بازگشایی_سه_مرحله_ای_اقتصاد_کانادا

24می
رونمایی ترودو از بازگشایی سه مرحله ای اقتصاد

رونمایی ترودو از بازگشایی سه مرحله ای اقتصاد

بسیاری از بخش های کانادا شروع به بازگشایی اقتصاد و بازگشت به زندگی معمول کرده اند. نخست وزیر از آنچه که باید در سراسر کشور انجام شود، پرده برداشت. بازگشایی کانادا بر اساس یک برنامه سه مرحله ای انجام خواهد شد تا بتوانیم به حالت عادی جدید برسیم.   در مرحله اول، آزمایش ها باید […]