• برابر با : Saturday - 15 May - 2021

بازگشایی_حصار_های_توری_تمرین_بیس_بال_در_انتاریو

05ژوئن
بازگشایی سینما ماشین ها در انتاریو

بازگشایی سینما ماشین ها در انتاریو

سینما ماشین های  انتاریو برای تابستان امسال بازگشایی می شوند. این بدان معناست که مردم می توانند، در حالی که فاصله اجتماعی را حفظ می کنند، فیلم ببینند. طی بیانیه منتشر شده، سینما ماشین ها با رعایت محدودیت ها از ۳۱ام می دوباره بازگشایی شدند. با این وجود، تنها سؤالی که ممکن است باقی بماند، […]