• برابر با : Monday - 17 May - 2021

بازگشایی_تدریجی_اقتصاد_تورنتو

06ژوئن
ورود انتاریو به دومین مرحله بازگشایی

ورود انتاریو به دومین مرحله بازگشایی

داگ فورد روز جمعه از مرحله دوم بازگشایی استان خبر داد. وی گفت به زودی وارد مرحله دوم خواهیم شد و جزئیات بیشتر در اوایل هفته آتی اعلام خواهد شد. فورد همچنین قصد دارد خدمات نگه داری و مراقبت از کودکان را دوباره راه اندازی کند تا والدین بتوانند به سر کار برگردند. فورد در […]

12می

بازگشت دوباره مخالفان قرنطینه در تورنتو

برای سومین هفته متوالی، معترضین به قرنطینه در تورنتو به کویینز پارک برگشتند. این بار اعتراض مخالفان قرنطینه با خواندن سرود ملی کانادا همراه بود و ادعا می کردند که پرستار و از کارکنان بهداشت و درمان هستند. تظاهر کنندگان خواستار پایان تعطیلی بسیاری از خدمات و مشاغل از جمله مشاغل محلی، آرایشگاه ها و […]