• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

بازگشایی_باشگاه_های_گلف_کبک

05می
خبرهای خوبی برای گلف در راه است

خبرهای خوبی برای گلف در راه است

خبرهای خوبی برای باشگاه های به گوش می رسد و به نظر می رسد دولت کبک در روزهای آینده افتتاح زمین های گلف را اعلام کند. البته به شرطی که اقدامات بهداشتی اعلام شده توسط دولت، رعایت شوند. سازمان گلف کبک با همکاری گلف کانادا برای جلب نظر دولت های فدرال و استانی جهت بازگشایی […]