• برابر با : Friday - 23 April - 2021

بازگشایی_انتاریو

06مارس
تورنتو خاکستری می‌شود

تورنتو خاکستری می‌شود

به گزارش «خبرکانادا» و به نقل از «سی‌تی‌وی نیوز»، تورنتو و منطقه پیل از روز دوشنبه وارد منطقه خاکستری می‌شوند. همچنین دستور ماندن در خانه لغو شده و برخی از مشاغل که از ماه نوامبر تعطیل شده بودند، دوباره بازگشایی می‌شوند.