• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

بازپرداخت_هزینه_مسافران_وست_جت

07ژوئن
کدام بلیط های وست جت قابل استرداد است؟

کدام بلیط های وست جت قابل استرداد است؟

شرکت هواپیمایی وست جت بی سر و صدا سیاست بازپرداخت خود را تغییر داده است. سیاست جدید وست جت بازپرداخت هزینه بلیط مشتریان خاصی را که پروازهای آنها به دلیل همه گیر ی لغو شده است مدنظر دارد. وست جت اولین شرکت هوایی کانادایی است که به جای اعطای اعتبار برای مسافرانی که سفرشان به […]