مرور برچسب

بازنشسته

اکثر کانادایی ها ترجیح می دهند بازنشسته نشوند و به کار خود به صورت پاره وقت ادامه دهند.

طبق نظرسنجی که اخیرا منتشر شده، اگرچه ایده بازنشستگی برای برخی جذاب است، اما اکثر کانادایی ها ترجیح می دهند به کار خود ادامه دهند. بیش از نیمی از افرادی که قصد بازنشستگی دارند،…
ادامه مطلب ...