مرور برچسب

بازدید_رایگان_از_پارک_های_کانادا

كدام پارک‌های تفریحیِ كانادا در دوران كرونا باز هستند؟

با برداشته شدن محدودیت‌های قرنطینه، مردم به آرامی در حال بازگشت به پارک‌های تفریحی هستند. برخی از پارک‌ها در شهرهای بزرگ افتتاح شده‌اند و دستگاه های تفریحیِ آنها قابل‌دسترس هستند.…
ادامه مطلب ...