• برابر با : Monday - 10 May - 2021

بازخوردها_به_سیاست_های_آموزشی_دولت_فورد

03مارس
بی اعتنایی دولت فورد به بازخوردها درباره آموزش

بی اعتنایی دولت فورد به بازخوردها درباره آموزش

دولت تحت فشار انتاریو و چهار اتحادیه اصلی معلمان این استان به امید دستیابی به توافق جدید قانونی، همچنان تلاش می کنند. معلمان که از ماه آگوست بدون قرارداد هستند و اقدامات اعتراضی از جمله اعتصاب های دوره ای را دنبال می کنند، معتقدند که کوتاهی های عمیق و دائمی دولت داگ فورد نسبت به […]