• برابر با : Monday - 17 May - 2021

بازار_جهانی

25جولای
سرمایه گذاری دولت کانادا در زیرساخت های حمل ونقل در بندر ونکوور

سرمایه گذاری دولت کانادا در زیرساخت های حمل ونقل در بندر ونکوور

کیفیت زیرساخت های حمل و نقل کانادا و راه های تجارت این کشور از عوامل کلیدی موفقیت شرکت های کانادایی در بازار جهانی است. دولت کانادا در پروژه های زیربنایی سرمایه گذاری می کند که باعث ایجاد کیفیت و مشاغل طبقه متوسط شده و نیز از رشد اقتصادی کشور حمایت کند. مارک گارنو Marc Garneau […]