• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

بارش_برف_در_شب_سال_نو

31دسامبر
شب سال نو با ۲۵ سانتی متر برف در مونترال

شب سال نو با ۲۵ سانتی متر برف در مونترال

انتظار می رود که مونترال و چندین منطقه دیگر در جنوب کبک در شب سال نو تا ۲۵ سانتی متر برف داشته باشند. شاید در مونترال کریسمس سفید نداشته اید، اما این وضعیت دوام چندانی نخواهد داشت. سازمان محیط زیست کانادا هشدار بارش برف در مونترال و مناطقی در جنوب کبک را صادر کرده، به […]