• برابر با : Monday - 17 May - 2021

بابانوئل_روی_آب

08دسامبر
امسال بابا‌نوئل با پدل بورد هدیه‌ها را آورد

امسال بابا‌نوئل با پدل بورد هدیه‌ها را آورد

چندی پيش در تورنتو مشاهد که بابانوئل هدیه‌ها را با پدل بورد تحویل می‌دهد. احتمالا این نیز یکی از تغییراتی است که در سال ۲۰۲۰ شاهدش هستیم. سال ۲۰۲۰ به روش‌های مختلفی بر زندگی ما تأثیر گذاشته است و اکنون به نظر می‌رسد حتی بابانوئل نیز مجبور است خودش را با مسائل جدید تطبیق بدهد. […]