• برابر با : Thursday - 15 April - 2021

ایمن_ترین_کارخانه_سال_2019_کانادا

18آوریل
ایمن ترین کارخانه کانادا معرفی شد

ایمن ترین کارخانه کانادا معرفی شد

کارخانه PFR) Produits forestiers Résolu) در آلما استان کبک، رتبه اول را برای رعایت سلامتی و ایمنی کارگران خود برای سال ۲۰۱۹ کسب کرد. پل فالاردو، مدیر كل این كارخانه این موفقیت را به كار تیمی و رابطه نزدیک کارگران، اتحادیه و مدیران کارخانه نسبت می دهد. رتبه بندی بین کارخانه ها توسط Pulp & […]