• برابر با : Monday - 17 May - 2021

ایزوله_داوطلبانه_مسافران_ایرانی_در_کانادا

05مارس
الزام کانادا برای ایزوله داوطلبانه مسافران ایرانی

الزام کانادا برای ایزوله داوطلبانه مسافران ایرانی

با توجه به افزایش اخیر موارد تأیید شده کرونا ویروس در کانادا از مسافرانی که از ایران باز می گردند، مقامات بهداشت عمومی کانادا از این مسافران خواستند داوطلبانه خود را به مدت دو هفته ایزوله کنند. کلیه مسافران ایرانی لازم است هنگام ورود به کانادا خود را از دیگران جدا کرده و در مورد […]