• برابر با : Monday - 17 May - 2021

ایر_ترنزت

28ژانویه
لغو پروازهای ایرترنزت

لغو پروازهای ایرترنزت

«ایرترنزت» همه پروازهای خود را از تورنتو لغو کرد به دلیل اعمال محدودیت‌های سفر ناشی از مقررات جدید برای شیوع کرونا و رزرو کمتر پروازها، ایرترنزت اعلام کرده است که کلیه پروازها از مبدأ تورنتو را تا پایان فصل زمستان لغو خواهد کرد.