• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

ایرج_میرزا

12مارس
ایرج شیرین‌سخن، صدایی از درون مشروطیت

ایرج شیرین‌سخن، صدایی از درون مشروطیت

«ایرج میرزا» ملقب به «جلال الممالک» و «فخرالشعرا»، از جمله شاعران برجسته ایرانی در عصر مشروطیت و از پیشگامان تجدد در ادبیات فارسی بود. «ایرج میرزا» در قالب‌های گوناگون شعر سروده و ارزشمندترین اشعارش مضامین انتقادی، اجتماعی، احساسی و تربیتی دارند.