• برابر با : Monday - 17 May - 2021

ایران_باستان

08آوریل
فروردینگان، جشنی برای یادبود درگذشتگان

فروردینگان، جشنی برای یادبود درگذشتگان

«فروردینگان» یا «فرودُگ» یکی از جشن‌های ماهانه  ایرانیان باستان و خصوصا پیروان آیین زرتشت است. در ایران باستان، به مناسبت‌های گوناگون جشنی برگزار می‌شد و از آنجا که جشن نوعی عبادت به‌شمار می‌آمد، برگزاری آن رنگ و بوی دینی به خود گرفته بود.

26مارس
خرداد روز، روز شادباش نویسی

خرداد روز، روز شادباش نویسی

در گاهشماری ایرانی روز ششم هر ماه، «خرداد روز» نام دارد. ششم فروردین ماه به نام‌های «روز شادباش نویسی»، «روز امید» یا روز «نوروز بزرگ» خوانده می شود و از روزهای خجسته ی ایرانیان است. موبدان این روز را به زادروز زرتشت بزرگ نسبت می‌دهند.

23فوریه
سپندارمذگان، جشنی برای زنان

سپندارمذگان، جشنی برای زنان

جشن «سپندارمذگان» یا «اسپندگان» روز گرامیداشت زن، زمین و دلدادگان است؛ یکی از جشن های باستانی ایران که ریشه در شاهنشاهی «هخامنشیان» دارد. «ابوریحان بیرونی» در کتاب «آثارالباقیه» آورده‌است که ایرانیان باستان روز پنجم اسفند را روز بزرگداشت زن و زمین می‌دانستند.

19فوریه
آبسالان، جشنی برای طلب باران

آبسالان، جشنی برای طلب باران

«آبسالان» جشن از یاد رفته ای است که به گمان، پیوند نزدیکی با جشن‌های نوروزی دارد. از «آبسالان» با نام‌های گوناگونی چون بهار جشن، جشن کوسه بر نشین، جشن آب پاشان و روز روباه یاد شده است. این جشن، یکی از جشن‌های ایران باستان برای طلب باران است