• برابر با : Monday - 10 May - 2021

ایرانیان_شاغل_در_مشاغل_بهداشتی_درمانی_کانادا

28نوامبر
بخشی از واکسن‌ها را به ایران بدهید

بخشی از واکسن‌ها را به ایران بدهید

درخواست کادر درمان ایرانی- کانادایی از ترودو برای اهدای بخشی از مازاد واکسن کرونا به ایران ایرانیان شاغل در مشاغل بهداشتی-درمانی کانادا به همراه سایر شهروندان ایرانی-کانادایی و کادر درمان و شهروندان ایرانی در سراسر جهان در طوماری از نخست وزیر کانادا خواسته‌اند تا در یک حرکت انسان دوستانه بخشی از واکسن‌های کرونای  مازاد برنیاز […]