• برابر با : Monday - 17 May - 2021

ایجاد_اشتغال_در_کانادا

12ژانویه
کاهش نرخ بیکاری در کانادا

کاهش نرخ بیکاری در کانادا

بازار کار کانادا در ماه دسامبر با دستیابی به ۳۵ هزار و ۲۰۰ شغل و معکوس کردن برخی از خسارات ماه نوامبر که بزرگترین خسارت ماهانه از زمان بحران مالی شمرده می شد، شاهد بهبود چشمگیری بود. افزایش تعداد مشاغل باعث کاهش نرخ بیکاری و رسیدن به ۵٫۶ درصد شد در مقایسه با نرخ بیکاری […]