در دور دوم انتخاب ماه آگوست، آلبرتا 121 دعوتنامه برای متقاضیان اکسپرس انتری صادر کرد

در انتخاب 15 آگوست شاهد حداقل امتیاز CRC بالاتری بودیم، اما تعداد دعوتنامه های صادر شده، تقریبا 4 برابر شده

Read more

صدور حدود 1000 دعوتنامه از طرف انتاریو برای متقاضیان اکسپرس انتری

انتاریو  برای نزدیک به 1000 نفر از متقاضیان اکسپرس انتری، دعوتنامه صادر کرده است. متقاضیان دارای حداقل امتیاز 439 در

Read more