• برابر با : Monday - 17 May - 2021

اکتبر2019

16اکتبر
حدود چهار میلیون و هفتصد هزار کانادایی رای خود را زودتر در صندوق انداختند

حدود چهار میلیون و هفتصد هزار کانادایی رای خود را زودتر در صندوق انداختند

ستاد انتخابات کانادا روز سه شنبه اعلام کرد ۴٫۷  میلیون کانادایی در سراسر کشور در یک نظر سنجی قبلی در رای گیری زود هنگام شرکت کردند. این رقم به طور قابل توجهی بیشتر از تعداد آرای نظر سنجی های سال ۲۰۱۵ است. تعداد آرای به صندوق ریخته شده ۲۹ درصد نسبت به انتخابات فدرال دور […]