• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

اپلیکیشن_خرید

21مارس
با اپلیکیشن خرید Ampli آشنا شوید

با اپلیکیشن خرید Ampli آشنا شوید

با استفاده از اپلیکیشن خرید Ampli از کش بک (Cash Back) بهره مند شوید برنامه کش‌بک به گونه‌ای است که درصد مشخصی از مبلغ کل خرید شما به‌عنوان مشتری، مجدداً به حساب‌تان برای خریدهای آینده باز می‌گردد.