• برابر با : Monday - 10 May - 2021

اپلیکیشن_اکو_ویک

23ژانویه
اگر به موقع بیدار شوید محیط زیست را نجات می دهید!؟

اگر به موقع بیدار شوید محیط زیست را نجات می دهید!؟

تصور کنید کل کاری که باید برای کمک به محیط زیست انجام دهید، این باشد که، اپلیکیشن یک ساعت زنگ دار را روی گوشی خود اجرا کنید و به موقع از خواب بیدار شوید. یک شرکت فناوری با محوریت محیط زیست در ونکوور با راه اندازی یک اپلیکیشن جدید به نام EcoWake این رویا را […]