• برابر با : Monday - 10 May - 2021

اولویت_های_استان_کبک

02دسامبر
ارائه اولویت های کبک به جاستین ترودو

ارائه اولویت های کبک به جاستین ترودو

فدراسیون شهرداری کبک (FQM) این فرصت را داشت که “اولویت های مناطق کبک” را مستقیماً به جاستین ترودو نخست وزیر کانادا منتقل کند. چند روز پیش، جاستین ترودو خواستار دیدار با ژاک دیمرز رئیس FQM شد تا در مورد موضوعات مرتبط با کبک صحبت کند. این برای FQM فرصت ارزشمندی بود؛ در این جلسه به […]